Alkoholizam

ALKOHOLIZAM I MLADI: Kobno kombinovanje alkohola i psihoaktivnih supstanci

Alkoholizam je najčešća i obično prva zavisnost koja se razvije kod mladih. Bolest nastaje lakše ukoliko je prvi kontakt sa alkoholom i akutnim pijanstvom bio u mlađem životnom dobu.

Na Dečijem odeljenju Opšte bolnice u Kruševcu zbrinjavaju se akutna pijanstva adolescenata. Prijem većeg broja pacijenata je u periodu novogodišnjih praznika, proslava matura i punoletstava.

Dr Gordana Marković, načelnica Odeljenja pedijatrije u kruševačkoj Bolnici FOTO: Privatna arhiva
Dr Gordana Marković, načelnica Odeljenja pedijatrije u kruševačkoj Bolnici FOTO: Privatna arhiva

Najčešće adolescenti budu dovezeni u pratnji Službe hitne pomoći, neretko bez znanja roditelja ili pratnje punoletnog lica iz okruženja, što otežava identifikaciju akutno pijanog lica. U tim situacijama, značajnu podršku nam pruža Policijska uprava, sa kojom imamo odličnu saradnju. Povremeno se dešava da adolescenti kombinuju različite alkoholne napitke sa psihostimulativnim sredstvima ili sedativima, što uzrokuje težu kliničku sliku i duži oporavak – kaže doktorka Gordana Marković, načelnica Dečijeg odeljenja.

Prema njenim rečima, na odeljenje se retko dovode deca koja su u blažem stepenu alkoholisanosti.

Nažalost, najčešće dolaze u teškom stepenu alkoholisanosti, gde su potpuno motorno paralisani, sa nagonom za povraćanjem i sa narušenim vitalnim parametrima. Tu spadaju poremećaj svesti (u najtežem stepenu alkoholna koma), zatim uske i nereaktivne zenice, pad telesne temperature (ponekad ispod 35 stepeni), potom niska i ugrožavajuća vrednost šećera u krvi, kao i izuzetno nizak sistemski krvni pritisak. Jedan od znakova alkoholne intoksikacije je povraćanje, koje može biti toliko izraženo da izaziva prskanje želudačne sluznice. Tada pacijenti povraćaju alkoholisan sadržaj sa primesom krvi.

Za razliku od brzog „ulaska” u pijanstvo, detoksikacija i oporavak organizma „teku” sporo.

Za sat vremena se detoksicira 0,1 promil. Mi ovde nemamo mogućnost da dijagnostikujemo koliko promila osoba ima u krvi, ali ako je u alkoholnoj komi, sigurno ima više od 3 promila, što znači da treba dugo vremena da se taj organizam oporavi i u potpunosti detoksicira – ističe ona.

Ukoliko postoji sumnja da je pacijent istovremeno koristio i psihoaktivne supstance, radi se brzi test na droge iz uzorka urina.

Najviše maloletnika u alkoholisanom stanju u Opštu bolnicu stiže tokom praznika FOTO: CINK
Najviše maloletnika u alkoholisanom stanju u Opštu bolnicu stiže tokom praznika FOTO: CINK

Neretko dobijemo pozitivan nalaz za marihuanu, benzodiazepine, ali smo, nažalost, imali i decu koja su koristila kokain. Sećam se dečaka koji je koristio kombinaciju sintetske droge i rakije. Pronađen je pored puta i nismo imali nikakav podatak o njemu. Cele noći je bio u ugrožavajućoj hipoglikemiji i do ranih jutarnjih sati smo se borili za njega. Inače, boravak na intenzivnoj detoksikaciji najčešće traje do 24 sata, a odgovor pacijenata, pri izlaženju iz kome, je različit. Većina adolescenata bude mirna i postepeno se vraća svesti, dok neki budu agitirani, pa moramo zatražiti pomoć lekara i tehničara Odeljenja psihijatrije – napominje doktorka Gordana Marković, dodajući da nakon trežnjenja sledi razgovor sa pacijentima i njihovim roditeljima, kako bi se otkrile okolnosti, količina i vrsta alkoholnih napitaka.

Najčešće nakon detoksikacije pacijenti budu sramežljivi, svesni greške koju su počinili, a roditelji se sa većim nadzorom odnose prema deci prilikom upućivanja na proslave.

Adolescenti, koji se zbog akutnog pijanstva hospitalno zbrinu dva ili više puta, imaju biološku osnovu (roditelj se leči od alkoholizma) ili su koristili psihoaktivne supstance uz alkohol, se nakon detoksikacije upućuju dečjem psihijatru radi dodatnog ispitivanja i praćenja.

Posebno zabrinjavajuća činjenica je da adolescenti nisu svesni značaja reproduktivnog zdravlja. Ponavljano unošenje alkohola i psihoaktivnih supstanci utiče na reproduktivno zdravlje i na takozvane epigenetske faktore, koji mogu menjati genetski materijal i odraziti se na zdravlje potomstva.

Edukacija mlade populacije o neposrednim i odloženim posledicama namernog unošenja štetnih supstanci u organizam je, prema mišljenju doktorke, neophodna putem medija, te društvenih mreža koje oni najviše koriste.

Izvor: KruševacPRESS