FINANSIRANJE LOKALNIH MEDIJA: Dva odsto budžeta samo pusta želja!

U periodu od 2015. do 2021. godine,  lokalne samouprave u Rasinskom okrugu su za sufinansiranje projekata od javnog interesa iz oblasti javnog informisanja utrošile 190.937.500 dinara ili nešto više od 1,62 miliona evra.

Novi Zakon o javnom informisanju je stupio na snagu 2015. godine a tada je počelo i projektno sufinansiranje medija.

Najviše novca od početka projektnog sufinansiranja  medijima je podeljeno u Gradu Kruševcu, što je i razumljivo, jer ova lokalna samouprava ima ubedljivo najveći budžet u Rasinskom okrugu. Ukupno je za sedam godina podeljeno 104.203.000 dinara.

Početak je bio skroman pa je na dva konkursa  2015. godine raspoređeno ukupno  7.753.000 dinara.

U periodu od 2016. do 2019. godine na godišnjem nivou medijima je na raspolaganju bila identična suma novca – 15.650.000 dinara. Nakon četiri godine, 2020. godine, došlo je do neznatnog povećanja pa je podeljeno 17.000.000 dinara.

Grad Kruševac je 2020. i 2021. godine za javno informisanje izdvojio po 17 miliona dinara
Grad Kruševac je 2020. i 2021. godine za javno informisanje izdvojio po 17 miliona dinara

U odnosu na ukupan iznos budžeta mediji su dobili zaista skromna sredstva. Podsećamo da je budžet Grada Kruševca za 2020. godinu iznosio 4,1 milijardu dinara a za 2021. godinu 4,77 milijarde dinara. Da je, kojim slučajem, poštovana preporuka Udruženja novinara Srbije da se za medije iz budžeta izdvaja 2 odsto iznos na godišnjem nivou, iznos za medijske konkurse bi bio oko 82 miliona dinara, odnosno skoro 4,5 više!

I u poređenju sa drugim lokalnim samoupravama u Srbiji Kruševac “škrtari” kada je reč o novcu za finansiranje javnog informisanja. Primera radi Grad Šabac je za ovu svrhu 2020. godine  izdvojio 35,5 miliona dinara, dakle dvostruko više od Kruševca, dok je, recimo, Grad Kraljevo u 2021. godini za javno informisanje utrošio 23 miliona dinara.

Opština Trstenik je za javno informisanje od 2016. do 2021. godine utrošila 32.695.000 dinara. Ova lokalna samouprava nije ni raspisala konkurs za 2015. godinu dok je 2016. godine to učinila jako kasno, pri kraju godine, i sva raspoloživa sredstva, 1.860.000 dinara, dodelila je TV Trstenik.

Nešto slično se dogodilo i 2017. godine kada je iznos za javno informisanje drastično povećan 10.020.000 dinara i podeljen na samo dva aplikanta. Tada je TV Trstenik dobila 9,6 miliona dinara a Maxmari Production iz Kraljeva 420.000 dinara.

Trstenik je od svih lokalnih samouprava u našem okrugu imao najviše oscilacija u sredstvima opredeljenim za javno informisanje. Nakon što je 2018. godine podeljeno 11 miliona dinara, u 2019. godini iznos je smanjen na 5,815 miliona da bi u poslednje dve godine iznosio samo dva miliona dinara.

Opština Brus konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja za 2015. godinu nije raspisala a nakon toga je utrošila 22,6 miliona dinara. Najviše sredstava opredeljeno je 2017. i 2018. godine, po šest miliona dinara, a najmanje 2020. godine, samo 1.100.000 dinara.

Od 2015. godine Varvarin je za javno informisanje izdvojio 7.450.000 dinara FOTO: S. Milenković

Aleksandrovac je sufinansiranje projekata  za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja započeo 2015. godine sa 900.000 dinara. Taj iznos je, uz određene oscilacije, rastao da bi 2021. godine dostigao 4.750.000 dinara što je nešto manje od 0,5% lokalnog budžeta koji je prošle godine bio 979.849.976 dinara.

Iz aleksandrovačkog budžeta je ukupno, za šest godina, izdvojeno 16.875.000 dinara.

Ukoliko uporedimo izdvajanja Aleksandrovca za javno informisanje i opština slične veličine u Srbiji možemo zaključiti da su i Župljani “škrtice”. Tako je, na primer, opština Bajina Bašta u poslednje dve godine za ovu namenu opredelila sedam miliona dinara.

Ubedljivo najmanje novca za finansiranje javnog informisanja u Rasinskom okrugu potrošeno je u opštinama Varvarin i Ćićevac. Varvarin je za sedam godina utrošio 7.450.000 dinara a Ćićevac 7.114.000 dinara.

Za razliku od nekih drugih opština Varvarin je imao najmanje oscilacija u izdvojenim sredstvima. Iznos se kretao od 950.000 dinara 2020. godine do 1,3 miliona 2016.,2018. i 2019. godine.

U Ćićevcu je najviše sredstava za medije opredeljeno 2016. godine, 1.500.000 dinara. Nakon toga došlo je do smanjenja iznosa. Od 2018. do 2020. godine utrošeno je po 1,25 miliona a prošle godine 1,14 miliona.

Izvor: KruševacPRESS