Izveštavanje o nasilju prema ženama

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac organizovao je nedavno stručni skup “Jačanje kapaciteta lokalnih medija za izveštavanje o nasilju prema ženama”.

Zanimljivo izlaganje imala je Snežana Jakovljević, predsednica Udruženja žena “Peščanik” koja je govorila o iskustvu ženskih organizacija sa medijima i izveštavanju o nasilju prema ženama.

Snežana Jakovljević, predsednica Udruženja žena Peščanik FOTO: CINK

U poslednjih dvadesetak godina pojavili su se društveni mediji, neki novi vidovi izveštavanja, okolnosti su se promenile, kontekst se promenio, ali ono što je nekako ostalo uvek isto, kroz sve ovo vreme, bez obzira na sve te promene, je da mediji nedovoljno pišu o ženama i da pitanja položaja žena i rodne ravnopravnosti čine samo jedan odsto medijskog sadržaja. To je cifra koja se ne menja već 20 godina i svaki put se pokazuje istom kroz istraživanja koja radi Global media monitoring  na svakih pet godina i u kojima Srbija učestvuje. Stalno se pokazuje da je taj procenat 1 %, da su  teme koje su najviše zastupljene u medijskim sadržajima teme nasilje prema ženama i da je to nekako najvidljivije“, objasnila je Snežana Jakovljević i nastavila.

Postoji više razloga zašto je tako. Možemo o tome da razgovaramo, ali to možda nije bitno u ovom trenutku. Ono što je važno reći je da nam često mediji, novinari i novinarke, postavljaju pitanja da li sada ima više nasilja nego ranije samo zato što mediji više izveštavaju o nasilju. Pretpostavljamo da možda nema više nasilja nego ranije, ali da je nasilje dobilo neke nove oblike, da se javlja u nekim novim vidovima, da mediji više izveštavaju o nasilju prema ženama i da je ceo problem vidljiviji i da se zato, možda, čini da ima više nasilja.

U vreme kada smo mi počinjale da radimo, pre 20 godina, kada smo se osnovale, sećam se da je taj termin rodna ravnopravnost u medijima bio radna ravnopravnost. Rodna ravnopravnost je bio novi termin i ljudi nisu znali za njega, ali sada kao i mnogi drugi termini koji su došli sa Zapada a vezani su za ljudska prava poznati su medijima i ljudi znaju o čemu se govori“.

Udruženje žena Peščanik je deo Mreže Žene protiv nasilja koja je koalicija specijalističkih  ženskih organizacija koje pružaju podršku ženama sa iskustvom nasilja u porodici i zagovaraju aktivno društvene promene u smislu unapređenja zaštite žena od nasilja u porodici.

Mreža Žena protiv nasilja je uradila brošuru koja se zove „Kako vas žene čitaju?“Reč je o istraživanju koje je radilo 12 ženskih organizacija, članica Mreže Žene protiv nasilja, razgovaralo sa korisnicama SOS usluga. Pitanja su bila kako one ocenjuju način na koji mediji izveštavaju o nasilju. Pokazalo se da se, recimo, o nasilju  govori odnosno da mediji izveštavaju o konkretnom slučaju nasilja što je najčešći oblik izveštavanja medija. Nema istraživanja, nema mnogo pisanja šta se dešava sa nasilnikom, šta je sa kontekstom, šta je u društvu, kakve su kazne, da li se unapredjuju javne politike, kako reaguje Vlada, kako reaguju oni koji bi trebalo da reaguju…Uglavnom kad se nasilje desi tada mediji napišu nešto o tome što se desilo, ne prati se slučaj do kraja i kada se samo tako piše žene koje su preživele nasilje i koje su korisnice SOS telefona kažu da to na njih ne deluje ohrabrujuće , da to njih ne ohrabruje da prijavljuju nasilje.

Kada mediji prikažu eksplicitne fotografije na kojma su žene žrtve nasilja to ne ohrabruje žene da prijave nasilje.

One se  u tom trenutku dodatno uplaše i najčešće se povuku i  najveći procenat žena je reklo da ne bi prijavile nasilje u tom slučaju. Kada mediji govore o kaznenoj politici, kada govore o tome šta se desilo sa nasilnikom, kada govore o reakciji javnosti, kada govore o nultoj toleranciji na nasilje, kada se bave fenomenološki pitanjem  nasilja to na žene koje su žrtve porodičnog nasilja utiče ohrabrujuće  i one bi se u tom slučaju mnogo češće usudile da prijave nasilje.

Ovakve ilustracije tekstova o nasilju prema ženama ohrabruju žrtve da prijave nasilje

Kada mediji objave fotografiju na kojoj, recimo, nasilniku ruke prekrštene ili sudijski čekić, kada se vidi ili kada se vide lisice to takodje deluje ohrabrujuće na žene. Žena kad to vidi ona misli da je pravda dostižna i da će njega stići kazna koju je zaslužio. Dakle, to su nekakve preporuke na koji način i kako bi trebalo o nasilju da se izveštava”, zaključila je svoje izlaganje Snežana Jakovljević na skupu “Jačanje kapaciteta lokalnih medija za izveštavanje o nasilju prema ženama” koje je organizovao Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Izvor: krusevacpress.com