Komunikacijom do solidarnosti među ženama

U Mostaru je 4. i 5. februara održana dvodnevna međunarodna konferencija o ženskom aktivizmu i životu mladih žena u Evropi, koja je okupila 40 učesnica i učesnika iz Italije, Francuske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Pomenuti međunarodni događaj završna je aktivnost u okviru projekta “Komunikacijom do solidarnosti među ženama”, koji je finansiran kroz program Evropske Unije, Erasmus+ (KA 2 – Omladinski prozor za Zapadni Balkan). Cilj programa je jačanje solidarnosti među ženama, posebno mladim koje žive u različitim zemljama i u različitim sredinama, urbanim i ruralnim.

Teme konferencije bile su u skladu sa napred navedenim, naprimer, “Karakteristike položaja žena na selu i u gradu”, “Solidarnost među mladim ženama”, “Ženski aktivizam danas”, “Aktivizam i umetnost”.

Učesnice i učesnici dvodnevne konferencije, kao i građanke i građani Mostara imale/li su priliku da pogledaju izložbu fotografija o temi “Evropska unija – očima mladih žena”, koje su snimile aktivistkinje ženskog pokreta, kao i 6 kratkih igranih flimova o situaciji, u kojoj se nalaze mlade žene u Evropi.