Poređenje rezultata opština Brus i Varvarin FOTO: Skrinšot

LOKALNI INDEKS E-UPRAVE: Rasinski okrug u donjoj polovini tabele!

Dve opštine iz našeg okruga svrstane su u srednje razvijene kada su u pitanju elektronske usluge, dve su u grupi niže razvijenih a dve nisu ni rangirane u prvom pilot merenju Lokalnog indeksa eUprave!

Većina gradova i opština u Srbiji i dalje nema dovoljno razvijene elektronske usluge i puno je prostora za napredak.  To su pokazali rezultati prvog, pilot merenja, novouspostavljenog Lokalnog indeksa eUprave (LEI), koji je predstavljen javnosti početkom februara. Trenutna razvijenost eUprave na lokalu ocenjena je kao srednje razvijena sa 40% ispunjenosti kriterijuma LEI indeksa.

Niš i Vranje mogu da se pohvale najboljim učinkom. Pored toga što imaju najefikasniju eUpravu, to su i jedine lokalne samouprave svrstane u kategoriju više razvijenih. U srednje razvijenim je 57 gradova i opština dok je 60 u kategoriji niže razvijenih. Među visoko razvijenim, ali i nerazvijenim, nema nijedne lokalne samouprave.

LEI indeks ocenjuje opremljenost i spremnost lokalnih samouprava da pružaju kvalitetne i dostupne eUsluge i sastoji se iz četiri osnovne grupe indikatora: broj i kvalitet eUsluga, opremljenost infrastrukturom, kapacitet lokalnih službenika da pruže elektronske usluge, kao i nivo informisanja i uključenosti građana pri uspostavljanju i korišćenju elektronskih usluga. Najveći stepen digitalizovanosti, gradovi i opštine beleže u domenu infrastrukture (49%) i uključenosti građana (43%), dok su nešto slabije kada je reč o ljudskim resursima (37%) i zastupljenosti i kvalitetu eUsluga (32%).

Poređenje rezultata opština Brus i Varvarin FOTO: Skrinšot
Poređenje rezultata opština Brus i Varvarin FOTO: Skrinšot

Kako su lokalne samouprave iz Rasinskog okruga ocenjene u LEI indeksu?

Varvarin i Brus su svrstani u niže razvijene lokalne samouprave, Ćićevac i Trstenik u srednje razvijene dok Kruševac i Aleksandrovac nisu ni dostavili podatke (!?).

Varvarin ima digitalizovanost infrastrukture od 49%, zastupljenost i kvalitet usluga je na 46%, ljudski resursi i kompetencije 12% i uključivanje građana 12%.

Kod opštine Brus kategorija „Ljudski resursi i kompetencije“ ocenjena je sa 0%! U ovoj kategoriji ocenjivani su obučenost službenika za e-poslovanje i e-upravu, obučenost službenika za informacionu bezbednost, broj radno angažovanih IT lica u odnosu na ukupan broj zaposlenih, udeo korisnika e-uprave u odnosu na ukupan broj stanovnika kao i broj postupaka pokrenutih preko e-pisarnice.

Infrastrukura u Brusu je procenjena na 42%, zastupljenost i kvalitet usluga na 34% a uključivanje građana na 38%.

Opština Ćićevac je najbolju ocenu dobila u kategoriji uključivanje građana – 65%. Maksimalne ocene Ćićevac je dobio za javnost i transparentnost tarifnika, podnošenje zahteva za informacije od javnog značaja u elektronskom obliku, dostupnost budžeta u mašinski čitljivom formatu i korisničku podršku građanima i privredi za korišćenje e-usluga.

Infrastruktura je procenjena na 51%, ljudski resursi i kompetencije na 32% a zastupljenost i kvalitet usluga 28%.

Trstenik je ocenjen kao srednje razvijena e-uprava a rezultati u sve četiri kategorije su slični, bez puno oscilacija. Ljudski resursi i kompetencije su procenjeni na 52%, infrastruktura 51%, uključivanje građana 48% i zastupljenost i kvalitet usluga 43%.

Grafički prikaz rezultata LEI indeksa dostupan je na sajtu www.lei.rs u vidu interaktivne mape zajedno sa informacijama za svaki grad i opštinu po svakoj od ocenjivanih komponenti, a omogućeno je i poređenje između dve izabrane opštine ili grada, kao i poređenje u odnosu na prosek svih opština koje su bile deo istraživanja, koje je obuhvatilo 141 lokalnu samoupravu, a nakon što su gradske opštine Beograda, Niša, Užica, Požarevca i Vranja obuhvaćene kao jedna lokalna samouprava, finalno rangiranje broji 119 gradova i opština.

Izvor: krusevacpress.com