Stručni skup

Stručni skup za novinare

Romi su, kada se pogledaju statistike, sigurno jedna od najvećih etničkih grupa koja postoji u svakoj od zemalja na teritoriji Zapadnog Balkana. Opet, svuda su nekako skrajnuti u drugi plan, a posebno u medijskom izveštavanju. Iz tih razloga je neophodno da novinari i novinarke, medijski poslenici, najpre lokalnih medija, ozbiljno revidiraju svoj stav prilikom izveštavanja o Romima i Romkinjama.

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac i KruševacPress organizovali su u Kruševcu trodnevni seminar, stručni skup za novinare i predstavnike organizacija civilnog društva koji se bave problematikom romske populacije. Stručni skup je održan pod nazivom „Jačanje kapaciteta lokalnih medija za izveštavanje o Romima i Romkinjama“.

Cilj ovog projekta je jačanje stručnih kapaciteta novinarske profesije. Slaviša Milenković iz Centra za istraživačko novinarstvo Kruševac ističe da od 90 projekata koji su konkurisali u ovoj kategoriji kod srpskog Ministarstva kulture i informisanja, ovaj se direktno odnosi na izveštavanja o romskoj populaciji i jačanju lokalnih medija u tom smeru:

Na trodnevni seminar pozvano je više od 70 lokalnih medija iz sedam okruga, ali zbog poznate epidemiološke situacije, mada više zbog smanjenog kadrovskog kapaciteta, pojedini  lokalni mediji nisu mogli da se odazovu  pozivu.

Slaviša Milenković, predsednik UO Centra za istražvačko novinarstvo iz Kruševca, kaže:

“Romi u Centralnom delu Srbije čine 2 % populacije i najbrojnija su nacionalna manjina.To su naše komšije i sugrađani, ali o njihovom životu se malo zna.”

“Obično se izveštava o prigodnim prilikama, a o problemima retko”, ističe jedan od predavača novinar Turkijan Redžepi.

Projekat „Jačanje kapaciteta lokalnih medija za izveštavanje o Romima i Romkinjama“ CINK-a i Internet portala KruševacPress finansijski je podržan od Ministarstva kulture i informisanja.