o radnoj praksi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o radnoj praksi

Beogradska otvorena škola i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pozivaju zainteresovane građane (pa i mlade!), kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o radnoj praksi i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o radnoj praksi održaće se u periodu od 3. do 23. decembra 2021. godine.

Organizovaće se prezentacije i stručne rasprave u sledećim gradovima:

  • Novi Sad, 13. decembra 2021. godine, u periodu od 12,00 do 14,00 časova, u prostorijama Media info centra u SPENS-u, ul. Sutjeska br.2/I;
  • Niš, 14. decembra 2021. godine, u periodu od 12,00 do 14,00 časova, Deli prostor, ul. Davidova 2a;
  • Beograd, 17. decembra 2021. godine, u periodu od 10,00 do 12,00 časova, u sali “Amfiteatar” u zgradi Narodne banke, ul. Nemanjina br.17.

Kako…?

Ako si zainteresovan/a za učešće na prezentaciji Nacrta zakona i stručnim skupovima potrebno je da blagovremeno dostaviš svoju prijavu sa naznakom grada gde će prisustvovati prezentaciji i stručnoj raspravi o Nacrtu zakona na e-mail adresu: javna.rasprava@minrzs.gov.rs

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari, dostavljaju se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na e-mail adresu: javna.rasprava@minrzs.gov.rs i/ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Postojaće mogućnost praćenja javne rasprave putem video linka na sajtu radneprakse.bos.rs i na društvenim mrežama Beogradske otvorene škole.

Pravni okvir za regulisanje praksi je značajan kako bi se sprečile zloupotrebe i obezbedio kvalitet, kao što to pokazuju prethodne pravne analize i istraživanja BOŠ-a. Kako bi se došlo do adekvatnog rešenja važno je da bude sproveden široki konsultativni proces. On treba da bude uz učešće zainteresovane javnosti, pa te pozivamo da svojim komentarima doprineš unapređenju kvaliteta Nacrta Zakona o radnoj praksi.

Poed nacrta zakona, na veb stranici radneprakse.bos.rs biće postavljeni video snimci prenosa javnih rasprava i drugi važni materijali, poput ekspertskih analiza i publikacija koje se bave pitanjem radnih praksi.