bezbednost i privatnost

Kako unaprediti digitalnu bezbednost i privatnost

Digitalna bezbednost i privatnost su važni koncepti koji se tiču svih nas. Oni utiču na našu sposobnost da kontrolišemo kako se naši lični podaci i informacije koje delimo na internetu koriste i komuniciraju. Međutim, sa sve većim korišćenjem interneta i tehnologije, digitalna bezbednost i privatnost su postali sve veći izazov.

Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka jeste jedno od osnovnih ljudskih prava. Ono je prepoznato u nekim od najvažnijih međunarodnih dokumenata, poput: Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta (u članu 16), Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (u članu 12), Evropske konvencije o ljudskim pravima (u članu 8) i drugim. Novi standardi u oblasti zaštite privatnosti i zaštite podataka o ličnosti uvedeni su kroz Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (famozni GDPR). Na osnovu te uredbe je 2018. godine donet novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji. Ovaj Zakon po ugledu na Uredbu obezbeđuje novi set prava za građane i dodatne mehanizme za zaštitu prava, a svima onima koji obrađuju podatke o ličnosti građana nameće dodatne obaveze u cilju što adekvatnije zaštite privatnosti građana.

Pravo na privatnost obuhvata širi krug prava, od kojih se jedan deo odnosi na pravo na zaštitu ličnih podataka. Lični podaci su onaj skup podataka koji se odnosi na osobu, i na osnovu kojeg se ta osoba može identifikovati. To su

• ime i prezime osobe;
• adresa stanovanja;
• imejl adresa;
• fotografija;
• IP adresa;
• lokacija na kojoj se osoba nalazi;
• podaci iz zdravstvenog kartona;
• podaci koji se u onlajn-okruženju prikupljaju posredstvom kolačića (cookies);
• podaci koji služe za profilisanje korisnika (ekonomsko stanje, lična interesovanja, ponašanje, potrošačke navike, kretanje itd.).

I ovde treba istaći važnu napomenu: Privatnost nije pravo na tajnost, već pravo da osoba ima mogućnost da, u zavisnosti od situacije, lično proceni šta će i sa kim deliti u online ili offline okruženju.

Postoji nekoliko koraka koji možemo preduzeti kako bismo unapredili našu digitalnu bezbednost i privatnost. Prvi korak je korišćenje jakog šifrovnog ključa za naše naloge i računare. To će pomoći da se spreči neovlašćeno pristupanje našim podacima. Drugi korak je korišćenje antivirusnog softvera i softvera za prevenciju napada, koji će pomoći da se spreče različiti vidovi malvera i hakerski napadi.

Treći korak je korišćenje VPN-a (Virtual Private Network) kada se konektujemo na internet. To će pomoći da se zaštitimo od neovlašćenog pristupa našim podacima i da se spreči da naša internet konekcija bude zatvorena.

Četvrti korak je da budemo oprezni sa kim delimo naše lične podatke. To se odnosi na lične informacije koje delimo na društvenim mrežama, kao i na informacije koje unosimo u različite online formulare. Važno je da budemo svesni koje informacije su potrebne da bi se koristili određeni servisi i da ne delimo više informacija nego što je potrebno.

Peti korak je redovno ažuriranje svih naših softvera i aplikacija. To će pomoći da se spreče sigurnosni propusti i da se osigura da naši podaci budu zaštićeni.

Na kraju, važno je da budemo svesni da je digitalna bezbednost i privatnost stalni proces. Potrebno je da se stalno pridržavamo ovih koraka kako bismo se zaštitili od neovlašćenog pristupa našim podacima. Zaštita naše digitalne sigurnosti i privatnosti je od ključnog značaja za naše lične i profesionalne, ali i poslovne aktivnosti.

Sve više kompanija i organizacija se suočava sa izazovima digitalne bezbednosti i privatnosti, kao i sa rizicima koji proizilaze iz korišćenja interneta i tehnologije. Stoga, važno je da kompanije i organizacije imaju jasne politike i procedure za zaštitu digitalne bezbednosti i privatnosti. To uključuje edukaciju zaposlenih o digitalnoj bezbednosti i privatnosti, kao i redovno testiranje i održavanje sigurnosnih sistema.

Takođe, potrebno je da se pridržavamo regulatornih zahteva i standarda koji se tiču digitalne bezbednosti i privatnosti, kao što su General Data Protection Regulation (GDPR) u Evropi i Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) u Sjedinjenim Državama.

Iz svega navedenog se vidi da digitalna bezbednost i privatnost predstavljaju kompleksne izazove koji zahtevaju stalnu pažnju i rad. Potrebno je da svako od nas, kao pojedinci i kao kompanije i organizacije, preduzmemo korake kako bismo unapredili našu digitalnu bezbednost i privatnost. To će nam pomoći da se osećamo sigurno i zaštićeno u online svetu i da možemo da iskoristimo sve prednosti koje internet i tehnologija nude.