LOKALNE SAMOUPRAVE I KANALI KOMUNIKACIJE: Slovne greške i stranice bez funkcije

Za transparentnost lokalnih samouprava i kvalitetnu komunikaciju sa građanima od ključnog značaja je razvoj kanala komunikacije.

Anketa koju je CINK sproveo na teritoriji Rasinskog okruga pokazala je da se većina građana o aktivnostima lokalnih samouprava informiše preko lokalnih medija ili dostupnih izvora na Internetu – portala opština, profila na društvenim mrežama.

Zato je CINK uradio analizu postojećih kanala komunikacije između lokalnih vlasti i građana kako bi sagledali koliko su efikasni. Analizirano je koje kanale za informisanje građana koriste lokalne samouprave u Rasinskom okrugu a potom i njihov kvalitet. Ocenom od 1 do 10 ocenjivani su tehnički kvalitet, ažurnost, informativnost, interakcija sa građanima, zaštita ličnih podataka, sprečavanje govora mržnje i upotreba rodno senzibilisanog jezika.

Prema Indeksu transparentnosti lokalnih samouprava za 2022. godinu, koji je izradila organizacija Transparentnost Srbija, Aleksandrovac se nalazi na 76. mestu. U odnosu na prethodnu, 2021. godinu, kada je zauzeo 134. mesto ovo je vidan napredak, sa čak 14 indeksnih bodova više. No, kakvo je stanje sa kanalima komunikacije?

Opština Aleksandrovac ima zvaničnu internet stranicu (www.aleksandrovac.rs) i to je sve!

Aleksandrovac ima samo internet portal koji je u ocenjivanju dobio prosečnu ocenu 6.62. Najviša ocena, 10, dodeljena je za sprečavanje govora mržnje a dosta dobru ocenu, 8, dobili su za zaštitu ličnih podataka. Informativnost i interakcija sa građanima im nisu jača strana pa su tu dobili ocene 6,5 odnosno 6. Rodno senzitivni jezik nije zastupljen a svakako da je najveći nedostatak odsustvo profila na društvenim mrežama“, objašnjava vebmaster i analitičar Saša Paunović.

Iako opština Aleksandrovac nije zvanično prisutna na Fejsbuku jeste indirektno. Naime, profil Informativna služba Dom kulture Aleksandrovac služi kao neka vrsta informativnog servisa lokalne vlasti. U zaglavlju stoji „Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac je služba koja prati i informiše javnost o aktuelnim dešavanjima u opštini, informiše građane o aktivnostima javnih preduzeća i ustanova kao i mesnih zajednica na teritoriji opštine. Ova služba je javni servis građana Župe“ a kao zvanična adresa navodi se adresa zvanične prezentacije opštine Aleksandrovac.

Šta se još može reći o opštinskom portalu? Prvo što upada u oči su poprilično siromašan dizajn i slovne greške (konatakt, obrsci…) što je poprilično neozbiljno za jednu instituciju. Pohvalno je što se na portalu mogu naći važna dokumenta kao što su Statut opštine, Informator o radu, odluke o budžetu, strateška dokumenta. Za građane je važno što mogu preuzeti razne obrasce.

Međutim, neke kategorije se ne ažuriraju redovno. Tako je, recimo, u kategoriji „Ozakonjenje objekata“, poslednji dokument još iz 2019. godine.

Nedostatak je, svakako, i to što pored imena odbornika lokalne skupštine nije navedeno koju političku partiju zastupaju, a nema ni njihovih kontakt podataka (telefon, mejl) kako bi građani, koji to žele, mogli da ih kontaktiraju. Isto je i sa članovima Opštinskog veća. Data su samo imena članova ali ne i dodatni podaci.

Pohvalno je i što postoji sekcija „Pitajte predsednika“ ali ona, nažalost, nečijom greškom nije u funkciji!Slično situacija je i sa sekcijom „KONTAKAT“ (!?) koja bi trebala da građanima omogući direktnu komunikaciju sa opštinskom administracijom.

Izvor: krusevacpress.com