Ministarstvo turizma – vaučeri i ove godine

U Srbiji su počele rezervacije smeštaja sa vaučerom za 2021. godinu. Lista ugostitelja koji su se prijavili zaključno sa 31.12.2020. je već izašla na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u 2021. godini, sedmi put u nizu, realizuje Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije.

Uslugu smeštaja mogu da pružaju sledeći subjekti: preduzetnik, privredno društvo, fizičko lice, zdravstvena ustanova koja pruža i usluge smeštaja. Odnosno, svi subjekti koji su evidentirani u centralnom informacionom sistemu u oblasti ugostiteljstva i turizma koji uredno vode evidenciju korisnika vaučera (korisnika smeštaja) u centralnom informacionom sistemu (E-turista).

Ugostitelji se mogu prijavljivati tokom čitavog perioda akcije dodele vaučera. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će na svojoj internet stranici objaviti prvu listu ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera.

Prijavljivanje građana za boravak od minimum 5 noćenja u prijavljenim objektima ima rok. Ono će se vršiti do 15. oktobra 2021. godine ili do utroška raspoloživog broja vaučera. Vaučeri se mogu koristiti zaključno sa 20. novembrom 2021. godine.

Kontakt telefoni za informacije o vaučerima su 011/2606-521 i 011/2606-576

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na linku, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS, na linku  OVDE.