prvi kvartal

Rok za porez za prvi kvartal

Poreska administracija podseća poreske obveznike da rok za plaćanje poreza na imovinu u Srbiji, za prvi kvartal ove godine, ističe 14. februara. Građani treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti kvartal prošle godine. Poreznici dodaju  da se redovnim plaćanjem poreza izbegavaju troškovi plaćanja kamate.

Vlasnici nepokretnosti u Srbiji, i fizička i pravna lica, mogu da izmire prvu ratu poreza na imovinu do ponedeljka, kada je poslednji rok, 14. februara. Svi koji zaduženje ne izmire do zakonskog roka, moraju da računaju i na zateznu kamatu. Ona u slučaju poreskih obaveza iznosi 11 odsto na godišnjem nivou.

Podsećaju da se porez na imovinu plaća kvartalno i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. Plaća se tako da rate dospevaju oko 15. u mesecu februaru, maju, avgustu i novembru. Ovu obavezu imaju i pravna i fizička lica, a u pitanju je akontacija koja se plaća na osnovu prošlogodišnjeg rešenja.

Do 14. februara bi i poreski obveznici koji putem reprograma izmiruju zaostala dugovanja, trebalo da uplate označene rate. U suprotnom, nakon isteka zakonskog roka za uplatu akontacija, njima će se obračunavati kamata.

Sva potrebna obaveštenja poreski obveznici mogu da dobiju putem telefona ili preko elektronske pošte, odnosno bez dolaska na šalter. Sve informacije o stanju poreske obaveze i instrukcijama za plaćanje mogu dobiti i na portalu Poreske uprave.

Za prvi kvartal, ali i za godišnji porez na imovinu zakonodavac je propisao kvartalne rokove plaćanja. To znači da se nepoštovanje propisanih rokova smatra neredovnim izmirivanjem obaveza.