prvi kvartal

Rok za porez za prvi kvartal

Poreska administracija podseća poreske obveznike da rok za plaćanje poreza na imovinu u Srbiji, za prvi kvartal ove godine, ističe 14. februara. Građani treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti kvartal prošle godine. Poreznici dodaju  da…