Izbori u Albaniji

Izbori u Albaniji su na pragu

Izbori u Albaniji su zakazani za 25. april.“Transparentni, inkluzivni i slobodni i pošteni izbori, kao i poštovanje rezultata, presudni su za garantovanje legitimiteta nove Skupštine i vlade. Verujemo da će se odgovarajuće albanske institucije i politički akteri ponašati u skladu…

EU menja trgovinske sporazume sa zemljama regiona

EU menja trgovinski sporazum sa zemljama regiona – Evropska komisija usvojila je paket predloga kome je cilj da se poveća trgovinska razmena između Evropske unije i susednih zemalja u Pan-euro-mediteranskoj (PEM) regiji, gde spade i BiH.Ovim predlozima menjaju se bilateralni…