EU menja trgovinske sporazume sa zemljama regiona

EU menja trgovinski sporazum sa zemljama regiona – Evropska komisija usvojila je paket predloga kome je cilj da se poveća trgovinska razmena između Evropske unije i susednih zemalja u Pan-euro-mediteranskoj (PEM) regiji, gde spade i BiH.

Ovim predlozima menjaju se bilateralni sporazumi EU sa Bosnom i Hercegovinom, Severnom Makedonijom, Crnom Gorom, Srbijom, Kosovom, Albanijom, Islandom, Lihtenštajnom, Norveškom, Švajcarskom, Farskim ostrvima, Turskom, Egiptom, Izraelom, Jordanom, Libanom, Palestinom, Gruzijom, Moldavijom i Ukrajinom.

Iz Evropske komisije je rečeno da će ovo pridoneti ekonomskom oporavku nakon izbijanja koronavirusa.

Ovi predlozi će modernizovati preferencijalne trgovinske sporazume EU sa 20 trgovinskih partnera PEM-a čineći “pravila o poreklu” u tim sporazumima fleksibilnijim i povoljnijim za poslovanje.

Paolo Gentiloni, evropski komesar za ekonomiju, rekao je kako EU mora učiniti sve što može kako bi olakšali trgovinsku i ekonomsku aktivnost između EU i njenih suseda na euro-mediteranskom području.

“Pravila o poreklu“ potrebna su po bilo kojem trgovinskom sporazumu, jer ona određuju koja roba može imati prednost od povlaštenog tretmana.

Ovi postupci osiguravaju da carinske vlasti omoguće kompanijama da dokažu poreklo svoje robe. Kad se ispune svi potrebni zahtevi, roba sa preferencijalnim poreklom ispunjava uslove za uvoz sa nižim stopama carine ili čak nultom stopom, zavisno od povlaštenog tarifnog tretmana.

Izvor: zenicablog.com