zatvore

Danci idu u kosovske zatvore

Danci idu u kosovske zatvore! Jer, država Danska planira da iznajmi ćelije za 300 zatvorenika od Kosova*. Razlog je prenatrpanost danskih zatvorskih kapaciteta. U iznajmljene ćelije će ići stranci koji su u Danskoj osuđeni na deportaciju posle izdržavanja dosuđene kazne.Popunjenost…

EU menja trgovinske sporazume sa zemljama regiona

EU menja trgovinski sporazum sa zemljama regiona – Evropska komisija usvojila je paket predloga kome je cilj da se poveća trgovinska razmena između Evropske unije i susednih zemalja u Pan-euro-mediteranskoj (PEM) regiji, gde spade i BiH.Ovim predlozima menjaju se bilateralni…