ČARAPANSKI VEK MUZIKE: Kruševački orkestri pre i nakon Drugog svetskog rata

Orkestarska muzika je imala značajnu ulogu u razvoju muzičkog života grada pre i nakon Drugog svetskog rata. Pionirsku ulogu u orkestarskoj muzici imalo je Kruševačko muzičko društvo osnovano 1921. godine koje je u svom sastavu imalo vrsne muzičare raznih zanimanja…