LOKALNE SAMOUPRAVE I KANALI KOMUNIKACIJE: Potrebni mehanizmi za saradnju sa građanima

Prezentacija opštine Vavarin nudi osnovne informacije o budžetu, javnim nabavkama i javnim pozivima ali joj nedostaju mehanizmi za bolju komunikaciju sa građanima.Od šest lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu najvišu ocenu analitičara za svoju veb prezentaciju i društvene mreže dobila je opština Varvarin.„Najveća…