diplome

74 zaposlene osobe imaju lažne diplome !

U BiH, Federalna vlada se upoznala sa informacijom o reviziji diploma zaposlenih u federalnim institucijama i telima, organima uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH… Institucije, tela, organi uprave i upravne organizacije, javna preduzeća i ustanove, te privredna društva, koji nisu završili proces revizije diploma, zaduženi su da to učine u 2020. godini,.

Proces provere verodostojnosti diploma još nije završen. Najpre zbog plaćanja naknada za sam proces, za šta nisu bila planirana sredstva u budžetu. Problemi su nastali zbog zahteva za plaćanjem naknade za proveru verodostojnosti od strane Sveučilišta u Mostaru, Arhiva Tuzlanskog kantona, Univerziteta u Banjaluci, sveučilišta u Republici Hrvatskoj, kao i univerziteta u Republici Srbiji.

Za određen broj diploma utvrđeno je kako provera verodostojnosti ne može biti izvršena. Razlog je uništena dokumentacija za vreme ratnih dejstava 1992.-1995. godine.

U dosadašnjem procesu provere, a prema dostavljenim izveštajima, utvrđeno je postojanje 74 neverodostojne diplome. I to jedna u Finansijsko-informatičkoj agenciji, tri u BH Telecomu d.d. Sarajevo, četiri u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, pet u Federalnom zavodu PIO, 20 u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, tri u JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, devet u Lutriji BiH, 16 u Službi za zajedničke poslove organa i tela Federacije BiH, dve u Poreskoj upravi Federacije BiH, po jedna u KPZ-ima poluotvorenog tipa u Sarajevu i Orašju, jedna u KPZ zatvorenog tipa u Zenici i osam u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin“, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Zaključeno je da se pokrenu zakonske mere na procesuiranju onih koji su koristili neverodostojne diplome. Takođe, da će se u proces provere uključiti i nadležne inspekcije.