Holandija podržava integraciju severne Makedonije, Albaniju otpisuje!

Holandija je ponovo na poziciji protiv evropskih integracija Albanije. To je izjavio holandski ministar spoljnih poslova Štef Blok predstavljajući izveštaj za Albaniju. Uprkos nekim “komplimentima” za rad albanske vlade na borbi protiv kriminala, korupcije ili izborne reforme, mora se učiniti više i poboljšati politički dijalog u zemlji, posebno u oblasti izbornih reformi i njihove primene, dok ova evropska zemlja korupciju smatra ozbiljnim problemom.

“Nove pravosudne institucije popunile su upražnjena mesta u Vrhovnom sudu i Ustavnom sudu, omogućavajući funkcionisanje jednog od veća Vrhovnog suda. Sa sadašnja četiri člana, Ustavni sud još uvek nema kvorum, ali na osnovu smernica iz mišljenja Venecijanske komisije preostala radna mesta se mogu popuniti. Napori za uspostavljanje solidne evidencije su u toku, mada to je i dalje dugoročni cilj koji i dalje zahteva dalje strukturirane i dosledne napore. Generalno, korupcija je i dalje široko rasprostranjena i predstavlja ozbiljan problem koji Komisija uočava”, kaže Blok u svom izveštaju. luka.

Vlada deli ocenu Komisije da još uvek nema kvoruma za Ustavni sud i da bi trebalo postići dalji napredak u reviziji zakona o medijima na osnovu mišljenja Venecijanske komisije. Uprkos imenovanju nekolicine sudija, Vrhovni sud takođe još uvek nije u mogućnosti da obradi sve slučajeve. Preduzeti su glavni koraci, posebno u oblasti skrininga starijih sudija i tužilaca. Ali, to još uvek ne dovodi do stvarnih presuda sudija optuženih za kriminalne radnje tokom skrininga.

“Korupcija ostaje glavni i rašireni problem koji će i dalje zahtevati pažnju u godinama koje dolaze. U tom kontekstu je pozitivno što je SPAK sada u potpunosti operativan. Nedavni izveštaj Grupe država protiv korupcije (GRECO) zaključuje da je Albanija pravilno primenila 9 od 10 preporuka. To pokazuje da Albanija radi protiv korupcije. Ali, Albanija treba da preduzme dalje korake kako bi stvorila solidne rezultate u istrazi, krivičnom gonjenju i pravosnažnoj osudi za korupciju i organizovanog kriminala na svim nivoima.

Savet je u martu odlučio da se može održati prvi IGC sa Albanijom, ukoliko se ispune uslovi utvrđeni u zaključcima Saveta iz marta 2020. godine. Krucijalno je za vladu da u bliskoj budućnosti dodatno napreduje u gore navedenim tačkama. Tek kada su uslovi navedeni u zaključcima Saveta iz marta 2020. godine ubedljivo ispunjeni, održava se prvi IGC sa Albanijom“, kaže se u izveštaju.