darivanja organa

Potpisivanjem donorskih kartica u Zenici obilježen Evropski dan darivanja organa

Evropski dan darivanja organa, koji se obilježava 13. oktobra, Kantonalno udruženje dijaliziranih i transpalntiranih bolesnika Zeničko-dobojskog kantona obilježilo je i današnjom uličnom akcijom potpisivanja donorskih kartica.

Kako je istakao predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplatiranih bolesnika Fedracije Bosne i Hercegovine Tomislav Žuljević, Grad Zenica je vrlo važna lokalna zajednica za osiguranje novih donora organa.

– Ljudi se zanimaju, a i inače je Zenica poznata kao grad u kojem se potpiše dosta donorskih kartica. Moram reći da smo 2017. godine imali potpisanih preko 150 donorskih kartica, a kada govorimo o donorskim karticama u BiH ima, sigurno, oko 70.000 do 80.000 potpisanih kartica. Nadamo se da bi to trebalo rezultirati i doniranjem organa – podvukao je Žuljević.

Situacija s doniranjem organa u BiH, kako je naveo, nije dobra. Mislili su, kaže, da je pandemija koronavirusa bila glavni razlog izostanka transplantacija organa.

– Mi ove godine imamo svega osam transplantacija, što je jako malo. Vratili smo se na nivo od 2012., 2013. godine. Trebalo bi da bude više. Glavni izvor organa su preminule osobe u bolnicama, koji su potencijalni donori. Nemaju svi žive donore, a i oni koji imaju žive donore, nažalost, čekaju. Nismo zadovoljni, ali nadamo se najboljem – kazao je Žuljević.

Predsjednik Kantonalnog udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Muhamed Kadrić napominje kako, na godišnjem nivou, na dijalizi ima oko 300 bolesnika, u pet dijaliznih centara.

– Smrtnost je velika, a i priliv novih bolesnika je veliki. Znači, svake godine umre 50-60, a otprilike toliko dođe i novih bolesnika na dijalizu. Imamo sigurno preko 50 transplantiranih osoba i preko 50 donora živih – navodi Kadrić.

Dodaje kako u ZDK-u ima oko 2.000 potpisanih donorskih kartica, ali da protekle dvije godine, zbog pandemije koronavirusa, nisu realizirali ove aktivnosti.

Izvor: zenicablog.com