Požar

Požar na nikšićkoj deponiji

Na deponiji Mislov do u blizini Nikšića, visoke temperature koje vladaju u Crnoj Gori u poslednje vreme izazvale su požar. Požar je nastao zbog eksplozija gasova unutar odlagališta. Ovaj problem je privremeno rešen zatrpavanjem zemljom. na ovoj deponiji se otpad već godinama odlaže nelegalno.

Lokalno stanovništvo i ekološka udruženja odavno upozoravaju na zagađenje, dim i neprijatne mirise sa deponije. Oni traže da država hitno reaguje i zatvori deponiju. Sa druge strane, nikšićke gradske vlasti najavljuju izgradnju reciklažnog centra u naredne dve godine.

Komunalni problemi sa neuređenim deponijama i odlaganjem smeća su problem čitavog regiona zapadnog Balkana. Posledica su previše malih ulaganja u infrastrukturu, ali i nedovoljne svesti. U godinama koje dolaze rešavanje ovih problema će biti prioritet za sve koji žele da nastave putem Evrope.