Produžen rok za zahteve za subvencionisanje i poreske prijave u FBiH

Produžen je rok za podnošenje zahteva za subvencionisanje i poreske prijave u FBiH. Vlada FBiH je usvojila predlog zaključka Federalnog ministarstva finansija, a nakon inicijative Poreske uprave FBiH, kojim je propisani rok za dostavljanje zahteva iz člana 4. stav (8) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posledica. On glasi: “Poslovni subjekti i samostalni poduzetnici koji nisu u roku podnijeli zahtjev za subvencioniranje i porezne prijave iz propisa o doprinosima i propisa o porezu na dohodak, to mogu uraditi njihovim podnošenjem najkasnije do dvadesetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec”.

Kako je navedeno, Poreska uprava Federacije BiH je u maju ove godine predložila produženje roka za podnošenje zahteva za subvencionisanje doprinosa, a Vlada Federacije BiH je donela zaključak, kojim je rok za podnošenje Obrasca ZSD za april produžen do 29.5.2020. godine, dok je za ostale mesece rok do desetog u mesecu za prethodni.

Zbog određenog broja Obrazaca ZSD koji nisu dostavljeni nadležnim poreskim ispostavama u ovom roku, a poslovni subjekt ispunjava sve uslove za subvenciju doprinosa za obavezna osiguranja, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posledica, a imajući u vidu da je cilj i duh zakona pomoć poreskim obveznicima, izneseno je mišljenje da je opravdano i potrebno produžiti rok za deset dana, odnosno prihvatiti i zahteve koji nisu dostavljeni u propisanom roku.

Izvor: zenicablog.com