naplaćeno

Za 11 meseci naplaćeno 4,64 milijarde KM javnih prihoda

Poreska uprava FBiH kaže da je za 11 meseci naplaćeno 4,64 milijarde KM javnih prihoda. To je u odnosu na isti period 2019. manje za 151.360.902 KM, ili za 3,16 posto, kažu poreznici Federacije BiH.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH 30. novembra ove godine po prebivalištu osiguranika bio je 521.574. U odnosu na prethodno objavljeni podatak od 23. novembra, kada je iznosio 521.321, veći je za 253.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH 30. novembra u odnosu na broj zaposlenih od 16. marta (kada je broj zaposlenih u FBiH po prebivalištu osiguranika iznosio 534.076) manji je za 12.502. U odnosu na 5. maj (kada je od početka pandemije koronavirusa evidentiran najmanji broj zaposlenih 507.607) broj zaposlenih u Federaciji BiH veći je za 13.967.

Prema službenim podacima Poreske uprave Federacije BiH, 30. novembra ove godine na području FBiH instalirano je ukupno 85.289 fiskalnih uređaja, putem kojih je u novembru ove godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.401.885.584,27 KM. U odnosu na 30. novembar prošle godine broj fiskalnih uređaja je veći za 10.747, a evidentirani promet u novembru ove godine manji je u odnosu na prethodni novembar za 507.895.153,14 KM.

Opština sa najvećim brojem fiskalnih uređaja 30. novembra ove godine je opština Centar Sarajevo. Na njenom području je instalirano 5.614 fiskalnih uređaja. Opština sa najmanjim brojem fiskalnih uređaja je opština Pale na čijem području je instalirano samo 15 fiskalnih uređaja.