nasilja i

Asistenti za sprečavanje nasilja i vandalizma u crnogorskim školama

Škole u Crnoj Gori uskoro će dobiti posebne asistente. Oni će školskom osoblju pomagati u sprečavanju nasilja i vandalizma.

U dokumentu koji je objavljen na sajtu Vlade Crne Gore, ovi asistenti će biti obučavani u Policijskoj akademiji u Danilovgradu. Njnihovca obuka će trajati 35 dana.

Zainteresovani kandidati treba da se prijave do 29. septembra. Obuka će početi 2. oktobra. Predviđeno je da u programu, u ovom krugu, bude 20 polaznika.

Kandidati moraju da imaju položen ispit za upravljanje vozilima “B“ kategorije, uverenje o crnogorskom državljanstvu i dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti.

Kandidati moraju da prilože i dokaze da nisu pravosnažno osuđeni na kaznu zatvora za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da za takvo krivično delo protiv njih nije pokrenut krivični postupak. Dalje, dokaz da nisu kažnjavani za prekršaj sa elementima nasilja za koji je propisana kazna zatvora, odnosno da za takav prekršaj nije pokrenut postupak, kao i da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.

Aplikacioni obrazac za prijavu na ovaj program obuke može se naći na sajtu Policijske akademije.

Ideja je zanimljiva, pa ćemo sačekati da vidimo kako će se pokazati u praksi. Ukoliko je model dobar, možda bi ga trebalo “iskopirati” i u drugim zemljama.