neće okupirati Mesec

Bosna i Hercegovina neće okupirati Mesec…

Bosna i Hercegovina neće okupirati Mesec… To je posledica odluke koja je pre desetak dana ratifikovana u bosansko-hercegovačkom parlamentu. Ma koliko ova vest delovala neuobičajeno ili, čak, zabavno razlozi postoje. Neki od BiH parlamentaraca su se zalagali da se treba baviti “ovozemaljskim temama”, ali je i ovo bio obavezni deo programa. Najveći deo skupštinskih poslanika nije imao nikakvu ideju o čemu se ovde radi, a mnogi nisu ni pročitali dostavljeni materijal.

Stvari su, ipak, jednostavne. Koliko god u Sarajevu nisu bili raspoloženi da se bave “nebeskim” temama, odluka koja je doneta je morala biti ratifikovana. Razlog su međunarodno prihvaćene obaveze. Konkretno tzv. “Sporazum o Mesecu” ili, punim imenom “the Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies“. Potpisnik ovog međunarodnog sporazuma je i BiH, i odatle proizilaze i obaveze pravne regulacije “na lokalu”.

Prema tom dokumentu, svemir – uključujući Mesec i druga nebeska tela, ne može biti predmet državnog prisvajanja upotrebom bilo kog načina. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina može da ima koristi od ratifikovanog dokumenta. Eventualnim BiH astronautima će biti dozvoljeno da koriste opremu i svemirske brodove kad god odluče da odu u svemir. “Sporazum o Mesecu” je multilateralni ugovor kojim se jurisdikcija oko svih nebeskih tela prebacuje na sve zemlje učesnice. Uključena su sva nebeska tela (uključujući i orbite oko takvih tela). Cilj sporazuma je da se spreči da Mesec postane izvor međunarodnog sukoba. Predviđeno je da se svemiski resursi moraju koristiti isključivo u miroljubive svrhe.

Ko su zemlje potpisnice

Zanimljivo je i to da ovaj međunarodni sporazum prihvata relativno mali broj zemalja u svetu. Od zemalja iz regiona BiH je prva koja je izjavila da “neće okupirati Mesec”. Od velikih zemalja potpisnice su samo Francuska, Australija, Indija i Turska. Ozbiljni “igrači” u igri moći, kao što su SAD, Rusija i Kina nisu prihvatile sporazum (još uvek).

Bez osvrtanja na BiH ili region, osim političke konotacije ovakvih vesti, zanimljivo je još nešto. A to je prepotentnost ljudske vrste u odnosu na prirodu. Poptuno neopravdana…