novih vozila

Pad broja registrovanih novih vozila u BiH

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u Federaciji BiH prošle godine je registrovano 39% manje novih vozila. Statistike pokazuju da je prošle godine registrovano ukupno 671.369 motornih vozila. To je za 245 manje u odnosu na 2019. godinu, kada ih je ukupno bilo 671.614.

Od ukupnog broja registrovanih vozila, 6,7% staro je do 5 godina, a 35,6% je u kategoriji od 6 do 15 godina. Najviše vozila, čak 57,7%, starije je od 15 godina.

Prvi put registrovanih vozila lani je bilo 34.013, što je za čak 39% manje u odnosu na 2019. kada je prvi put registrovano 55.715 vozila.

Inače, od ukupnog broja registrovanih vozila u 2020. godini 87,3% odnosi se na putnička, 10,3% na teretna, a 2,4 posto na sve ostale kategorije, govore podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Ovaj značajan pad pokazuje na vrlo problematičnu ekonomiju BiH, što je, u ostalom, vrlo slično sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana. U Ebvropi taj pad iznosi nekih 18% i smatra se da je posledica pandemije koronavirusa.

Izvor: http://fzs.ba